چاکرای اول

چاکرای اول، که به نامهای مرکز ریشه، یا چاکرای پایه یا مرکز دنبالچه هم نامیده می شود.
محل: در آقایان در جایی بین مقعد و اندام تناسلی و در خانمها در دهانۀ واژن قرار دارد، با دنبالچه مرتبط است و به طرف زمین باز می شود.

خصوصیات مربوط به چاکرای اول

رنگ: یک چاکرای اول فعال به رنگ قرمز آتشین می درخشد.
عنصر وابسته: خاک
حس مرتبط: بویایی
سمبل (نشانه): لوتوس (گل نیلوفر) چهار پَر
اصل پایه: ارادۀ فیزیکی وجود (در قیاس با ارادۀ معنوی وجود در چاکرای هفتم).
اندامهای وابسته بدن: تمام قسمتهای سخت بدن مثل ستون فقرات، استخوانها، دندانها و ناخنها و اندامهایی مانند مقعد، راست روده، رودۀ بزرگ، غدۀ پروستات، خون و ساختمان سلول ها.
غدد وابسته: غدد فوق کلیوی.
غدد فوق کلیوی آدرنالین و نورآدرنالین ترشح می کنند که بر تنظیم گردش خون اثر دارد، از این راه بدن ما قادر است بلافاصله نسبت به خواسته های مختلف واکنش نشان دهد. علاوه بر این غدد فوق کلیوی اثر بارزی بر روی تعادل درجه حرارت بدن دارند.
نشانه های نجومی و سیارات وابسته:
حمل (اولین برج از منطقة البروج)، ماه مارس : شروعی تازه، انرژی حیاتی اولیه، قدرت موفق شدن، پرخاشگری.
ثور (دومین برج از منطقة البروج)، صمیمیت با خاک،استحکام، مالکیت، لذات حسی.
عقرب (هشتمین برج از منطقة البروج)، سیاره پلوتون : وابستگی نا آگاهانه، نیروی جنسی، دگرگونی و نوسازی.
جَدَی (دهمین برج از منطقة البروج)، کیوان – زحل : ساختار و استحکام.
همچنین در بعضی از تعالیم آیور ودائی خورشید را به عنوان اولین سرچشمۀ کل حیات به چاکرای ریشه نسبت می دهد.

ساختار و عملکرد چاکرای اول:
چاکرای ریشه ما را به دنیای فیزیکی وصل می کند. انرژیهای کیهانی را به بدن فیزیکی و سطح مادی بدن می فرستد و جریان انرژی مادی را در سیستم لطیف ما امکان پذیر می کند. در اینجا وارد مرحلۀ ارتباط با " روح مادر زمین" می شویم و می توانیم نیروی عاطفی، عشق و صبر او را تجربه کنیم. نیازهای اساسی فردی و جهانی انسان برای حیات و تنازع بقا در سیارۀ زمین متعلق به حوزۀ تأثیرات چاکرای اول است . آنهایی که در گشودن این چاکرا موفق شده اند حیات بر روی زمین را کاملاً قبول دارند، به وجود فیزیکی شان پاسخ مثبت می دهند و برای زندگی کردن آمادگی دارند و هماهنگ با نیروهای مادی عمل می کنند و از آنها آموزش می گیرند. از آنجایی که چاکرای ریشه به عناصر دنیوی اختصاص دارد رنگ آن قرمز است، قرمز رنگ انرژی و فعالیتی است که از هستۀ درونی سیارۀ ما بیرون می زند. به ما ثبات دنیوی می دهد و زمین جامد که بتوانیم بر روی آن زندگی خود را بنا کنیم . در عین حال انرژی لازم برای ابراز وجود خلاق می دهد. علاوه بر این برای موفق شدن و تداوم انرژی می دهد.

بنای زندگی، بدست آوردن امنیت مادی و حفظ تنازع بقای گونه ها با تشکیل خانواده، رابطۀ جنسی به عنوان یک عمل فیزیکی و بچه دار شدن همه از اعمال مربوط به این چاکرا هستند. به همین دلیل برقرار کردن روابط جنسی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که برقرار کردن ارتباط جنسی ناقص یا متعدد می تواند در عملکرد این چاکرا اختلال ایجاد کند و در ضمن باید به شخصی که با او رابطۀ جنسی برقرار می کنید دقت کنید که اگر دارای روحیات ضعیف و حتی مشکلات اخلاقی و یا مشکلات روحی باشد می تواند در عملکرد چاکرای اول شما اختلال شدیدی (انسداد) ایجاد کند. و بلعکس اگر ارتباط جنسی کاملی را ایجاد کنید می تواند در عملکرد این چاکر تأثیر مثبتی بگذارد. چاکرای ریشه بنیان نیروی حیاتی تمام چاکراهای بالاتر را شکل می دهد و سرچشمۀنیروی حیات است. در این چاکرا منبع لایزال انرژی کندالینی وجود دارد. سوشومنا، آیدا و پینگالا سه کانال اصلی انرژی بدن انسان هستند که از این چاکرا شروع می شوند. مانند قلب در بدن، چاکرای ریشه شکل دهندۀ مرکز سیستم چرخه های انرژی لطیف ماست.علاوه بر این، جایگاه اصلی ناخودآگاه جمعی است. از راه این چاکراست که دانش انباشته شدۀ ناخودآگاه جمعی دست یافتنی می شود. در جهت حفظ تعادل درونی، چاکرای ریشه همیشه باید در هماهنگی با چاکرا های دیگر عمل کنید.

عملکرد موزون:
اگر چاکرای ریشه باز باشد و هماهنگ کار کند، رابطۀ جسمانی و عمیقی را با زمین تجربه می کنید و زندگی بارور است و انرژی حیاتی شما سالم خواهد بود. به زندگی وجودتان عمق خواهید داد. ویژگی های زندگی تان دارای موفقیت، استحکام و قدرت درونی خواهد بود. دسترسی به اهدافتان در این دنیا آسان خواهد بود. زندگی تان با حمایت تزلزل ناپذیر ازلی حفظ می شود.

عملکرد ناموزون:
اگر چاکرای ریشه درست کار نکند و یا نا متعادل شود، افکار و اعمالتان عمدتاً حول محور مالکیت های مادی و آسایش خاطر دور می زند. افراط در مسائل احساسی و هیجانی، مثل غذای خوب، الکل، سکس و غیره .... می خواهید هر کاری را که دلتان خواست انجام دهید بدون اینکه به نتیجه اش فکر کنید و در عین حال دستیابی به آنها برایتان مشکل خواهد بود. تمایل زیادی برای حفظ فاصله و امنیت دارید . در سطح فیزیکی، ناتوانی در صرف نظر کردن، مالکیت طلبی که اغلب خود را با یبوست مزاج و اضافه وزن نشان می دهد. اعمالتان عموماً حول محور مالکیتهای شخصی دور می زند و نسبت به خواسته های دیگران ناخودآگاه بی توجه هستید. همچنین در فکر سلامتی خود، تغذیۀ متعادل، استراحت کافی وتعادل و هماهنگی در طول زندگی هستید ( به صورت افراطی). از رفتار دیگران به سرعت آزرده و ناراحت می شوید، حتی گاهی برافروخته و پرخاشگر خواهید شد، انجام ناگهانی خواسته ها و اصول تان یکی دیگر از نشانه های چاکرای ریشۀ آسیب دیده است.

در تجزیه و تحلیل نهایی، خشم و غضب و از کوره در رفتن فقط مکانیسم های دفاعی اند برای زمانی که معمولاً احساس عدم امنیت به وجود می آید و در پس این همیشه ترس از دست دادن چیزی هست که به شما احساس امنیت و خوشحالی می دهد، یا بدست آوردن چیزی که در بار اول بدستش نیاورده اید. دنیا برای شما جایی است که باید به بهانۀ حفظ امنیت بقای بشر در آن حاکم باشید و استثمار کنید. از اینرو در این روز ها سوء استفاده از منابع طبیعی و از بین بردن تعادل طبیعی زمین نشان از اختلال عملکرد چاکرای ریشۀ اکثر جمعیت دنیا دارد.

کم کاری:
اگر چاکرای ریشۀ شما قفل یا بسته باشد، هم از نظر فیزیکی بنیه ای ضعیف دارید هم از نظر احساسی کم تحمل هستید. خیلی چیزها در زندگی ناراحت تان می کند، به شدت در حال دودلی و تردید به سر می برید. ممکن است احساس کنید که انگار جایگاه خودتان را دارید از دست می دهید یا معلق بودن، یا کاملاً احساس عدم کفایت ذهنی داشته باشید. برایتان مشکل است که با مسائل روزمرۀ زندگی روبرو شوید و غالباً برای انجام آنها فاقد ثبات و نیرو هستید. در اغلب اوقات زندگی را همچون بار سنگینی احساس می کنید به جای اینکه لذت ببرید و اکثر مواقع در آرزوی راه آسان و پرلذت و کم دردسر زندگی هستید. اگر چاکرای های بالاتر بهبود یافته باشند به ضرر چاکرا های پایین تر است، این احساس که حقیقتاً متعلق به این دنیا نیستید ممکن است باعث کم کاری چاکرای ریشه شود. اگر چاکرای کمری(پشت چاکرای شبکۀ خورشیدی) و شبکۀ خورشیدی هم بسته باشند ممکن است احساس بی اشتهایی زیاد و بی دلیل پیدا کنید چون جذب هر نیروی حیاتی اساسی از راه چاکرای ریشه به سختی صورت می گیرد و این نشانه ای است بر میل به فرار کردن از مشکلات در شما، به هر حال روبرو شدن با مشکلات زندگی را آنقدر ادامه می دهید تا یاد بگیرید که آنها را به عنوان نقاط عطفی در راه رشد کل نگرانه قبول کنید.

امکاناتی برای پاکسازی و فعال ساختن چاکرای اول

لذت بردن از طبیعت:
مشاهدۀ رنگ قرمز آتشین به هنگام طلوع و غروب و یا تابش طلوع و غروب، چاکرای اول را احیا و هماهنگ می کند و فضای بسته و محدود درون آن را باز می کند. برای تماس با انرژی آرامش بخش، متعادل کننده و حیات بخش سیارۀ مان از راه چاکرای اول، بر روی زمین به حالت لوتوس بنشینید و آگاهانه در رایحۀ آن (زمین و طلوع) نفس بکشید. اگر بتوانید این دو تجربه را با هم تلفیق کنید بهترین تأثیر کل نگرانه را بر روی چاکرای اول تان خواهد داشت.

موسیقی درمانی:
موزیک: مناسب ترین موزیک برای فعال کردن چاکرای ریشه موسیقی است که ریتم یکنواخت و مؤکدی داشته باشد. موزیکهای قدیمی خیلی از قبایل بدَوی بهترین نوع این ریتمها هستند. رقصهای آنها هم که در ارتباط با کل انرژی و اشکال حیات طبیعت است این هدف را تأمین می کند. به منظور هماهنگ کردن چاکرای ریشه، از صداهای طبیعت می توانید بهره بگیرید. اگر به اصل آن دسترسی ندارید می توانید از نوارهای ضبط شده استفاده کنید. حروف صدادار:مصوت " اُو" به چاکرای ریشه اختصاص داده شده است. با نُت "دو" زیر باید خوانده شود. صدای "اُو" حرکتی رو به پایین را به طرف ریشه ها شروع و شما را به عمق ناخودآگاه هدایت می کند و به نیروی مادی و خلاق چاکرای اول حیات می بخشد. ، با تکرا این مانترا می توانید نیروی مثبتی را روانۀ چاکرای اول کنید.

مانترا: لام LAM

رنگ درمانی:
چاکرای اول با رنگ قرمز روشن فعال می شود. استفاده و یا نگاه کردن به رنگ قرمز نیروی حیاتی را احیا و بیدار می کند و به آن گرما و شور و سرزندگی و شهامت می بخشد. اگر این رنگ قرمز با سایه ای از رنگ آبی آمیخته شود به شما کمک خواهد کرد تا مرکز حیاتی تان انرژی روحانی پخش کند.

جواهر درمانی:
عقیق: عقیق جدیت، قاطعیت و آرامش می آورد.به حل احساسات منفی کمک می کند و خویشتن درونی را حفاظت می کند.باعث برانگیخته شدن حس احترام نسبت به بدن تان می شود و فعال کنندۀ دستگاه تولید مثل است. عقیقی که همراه با نگین کریستال (بلور) باشد از همۀ فرمهای رشد حیاتی فیزیکی یا ذهنی در درون تان حفاظت می کند.تقویت کنندۀ حس اطمینان است و به هنگام زایمان کمک می کند تا درد کاهش یابد.
سنگ آهن: سنگ آهن نیرو و انرژی ایجاد می کند . اثر حیات بخشی در بدن دارد و انرژی های پنهان را به حرکت در می آورد، از اینرو کمک می کند تا بر ضعف غلبه کنیم و دوران نقاهت بعد از بیماری را به خوبی بگذرانیم. علاوه بر این در سلامتی خون و سلولها نقش دارد.
ژاسب قرمز: قرمز : ژاسب قرمز یا سبز شما را به نیروی بنیادی و عشق صبورانه " مادر زمین " وصل می کند . به شما فداکاری و فروتنی می آموزد. به خون نیرو می بخشد و سرزندگی و استحکام، قدرت پایداری و صبوری می دهد. بدن فیزیکی را پاک و دگرگون می سازد و در درون چرخۀ طبیعی زندگی احساس ایمنی ایجاد می کند که در پی آن از درون احساس آرامش و نیرو می کنیم.
نارسنگ (گارنت): گارنت شور و شوق، نیروی اراده، اعتماد به نفس و موفقیت به بار می آورد. چشمهایمان را بر روی چیزهای ناشناخته باز می کند و به نیروی بصیرت کمک می کند. مرکز جنسی را تحریک کرده و در تبدیل آن به انرژی حیات بخش و دگرگون کننده کمک می کند. در سطح فیزیکی به شفای بیماریهای تناسلی کمک می کند و دستگاه گوارش خون را فعال می سازد.
مرجان قرمز: گارنت شور و شوق، نیروی اراده، اعتماد به نفس و موفقیت به بار می آورد. چشمهایمان را بر روی چیزهای ناشناخته باز می کند و به نیروی بصیرت کمک می کند. مرکز جنسی را تحریک کرده و در تبدیل آن به انرژی حیات بخش و دگرگون کننده کمک می کند. در سطح فیزیکی به شفای بیماریهای تناسلی کمک می کند و دستگاه گوارش خون را فعال می سازد.
یاقوت: یاقوت انرژی خلاقیت و سر زندگی می دهد که در جهت پاکسازی و دگرگونی هدایت تان می کند. بین عشق فیزیکی و روحانی، همین طور بین ارتباط جنسی و معنویت هماهنگی به وجود می آورد. بنابراین دری را بر روی تجربیات جدیدی بر روی شما می گشاید.

رایحه درمانی:
رایحه: بوی تند روغن چوب سدر شما را به نیروی های دنیایی و تمام اشکال زندگی طبیعی وصل می کند. کمک می کند تا انرژی انباشته و تبدیل به آرامش شود و احساس امنیت در دامان " مادر زمین" ایجاد می کند.
پودر میخک: روغن میخک کمک می کند تا گره های انرژی درون چاکرای ریشه باز شود. جرأت می دهد تا به راحتی از الگو های اجتماعی خشک و متعصب قدیمی که برای حفظ و امنیت نیازی به آنها ندارید خود را رها کنید و کمک تان می کند تا خود را بر روی انرژی های تازه باز کنید. بنابراین اگر با امواج آن هنگام ماساژ هماهنگ شوید، شما را به سوی دگرگونی و تازگی خواهد برد.

انواع یوگایی که عمدتاً از طریق چاکرای اول کار می کند:
هاتا یوگا: باز شدن آگاهی از راه پاکسازی و تحریک بدن فیزیکی با انجام تمرین ها و وضعیت های مختلف بدنی توأم با تمرینات تنفسی.
کندالینی یوگا: بیدار کنندۀ به اصطلاح " نیروی مار" که از دنبالچه شروع می شود و به موازات ستون فقرات بالا می آید. که بالا آمدن آن فعال کننده و نیرو دهندۀ بقیۀ چاکرا هاست. هزاران تمرین فیزیکی و معنوی وجود دارد که در حصول این نتیجه به شما کمک می کنند.

غذاهای موثر بر چاکرای یک:
غذاهای تأثیر گذار مثبت در جهت رعایت تعادل انرژی ها در چاکرا یک از این قرارند:
تمشک قرمز، سیب سرخ، گوجه فرنگی، فلفل قرمز، چغندرقرمز، کلم قرمز، شربت گل سرخ، انار تمام گیاهان یا میوه‌هایی که فرکانس ارتعاشی رنگ قرمز را همراه داشته باشند.

×

برای دریافت رایگان تقویم نجومی سال ۹۶ ایمیل خود را وارد کنید


وبسایت AceName