چاکرای دوم

چاکرای دوم که به نامهای سوادهیستانا، چاکرای خاجی یا مرکز پیوند یا‌ هارا نیز نامیده می شود.
محل: چاکرای دوم در بالای اندام تناسلی قرار دارد و به استخوان خاجی وصل است (عرض آن بزرگتر از خاجی است) و رو به جلو باز می شود.

خصوصیات مربوط به چاکرای دوم

رنگ: نارنجی
عنصر وابسته: آب
حس مرتبط: چشایی
سمبل (نشانه): گل نیلوفر 6 پر
اصل پایه: خلق وجود ( تولید مثل)
اندامهای وابسته بدن: لگن خاصره، اندامهای جنسی، کلیه‌ها، مثانه، تمام مایعات بدن مثل خون، لنف، ترشحات معده، اسپرم.
غدد وابسته: گونادها، تخمدان‌ها، پروستات، بیضه‌ها،
کار گنادها: شامل خصوصیات جنسی زن و مرد می شود و همچنین تنظیم کنندۀ دورۀ پریود خانم‌هاست.
نشانه های نجومی و سیارات وابسته:
خرچنگ/ماه : پر احساس، پذیرا، خلاق.
میزان، ( هفتمین، منطقة البروج)، ونوس: توجه به خویشتنِ خویش، ارتباط بر اساس مشارکت، لذت پرستی، خلاقیت.
عقرب / سیارۀ پلوتون : امیال نفسانی، تغییر دادن خصوصیات فردی از راه رها کردن ایگو در روابط جنسی.

ساختار و عملکرد چاکرای اول:
چاکرای دوم مرکز احساسات نخستین تصفیه نشده، انرژی جنسی و خلاقیت است. به عنصر آب نسبت داده می شود که منبع تمام حیات زیست شناختی است. در سطح ستاره شناسی با حوزۀ احساسات و عواطف مطابقت دارد. آب بارور می کند و دائماً حیات نو می سازد. از راه چاکرای خاجی در باروری و گرفتن انرژی‌هایی که در کل طبیعت پخش است سهیم می شویم. خود را بخشی از مرحلۀ جاودانۀ خلقت که خود را به شکل احساس و خلاقیت در درون ما نشان می دهد می بینیم. چاکرای خاجی اغلب جایگاه واقعی شاکتی محسوب می شود، شاکتی تجلی نیروی مؤنث خداوند به شکل انرژی خلاق است. حوزۀ نفوذ آن در اندام‌های تولید مثل است که در مرد میل خلق حیات جدید را دربر دارد، و در زن گیرندۀ تکانه‌های خلاق و ایجاد زندگی جدید است، در جاهایی که موجود در حال رشد محافظت شده و با تمام چیزهایی که برای رشدش نیاز دارد تغذیه می شود. همچنین عنصر آب پاک کننده و تطهیر کننده است. سدهایی را که مانع جریان حیات است شسته و باز می کند. در سطح معنوی به شکل جریان روان و آزاد احساسات خود را نشان می دهد که این تمایل را در ما به وجود می آورد تا زندگی را چیزی همیشه تازه و جدید ببینیم.

روابط اجتماعی به خصوص ارتباط با جنس مخالف به طور قطع تحت تأثیر عملکرد چاکرای دوم است. تجلیات گوناگون خداوند عشق و علاوه بر این میل به رد کردن نقاط ضعف ایگو و تجربه وحدت و یکپارچگی در رابطآ جنسی نیز متعلق به حوزۀ این چاکراست.

عملکرد موزون:
عملکرد هماهنگ چاکرای خاجی باز خود را در جریان طبیعی زندگی و احساساست نشان می دهد، در ارتباط با دیگران باز رفتار می کنید، به خصوص در مقابل جنس مخالف و رفتار طبیعی دارید. رابطۀ جنسی با معشوق فرصتی است تا در رقص خلقتکه توسط انرژی‌های مؤنث و مذکر صورت می گیرد شرکت کنید، بنابراین کمک می کند تا با تمام وجود یکی شدن با طبیعت را حس و تجربه کنید و به تدریج به سوی یکپارچگی و وحدت بروید.

وقتی چاکرای خاجی هماهنگ کار کند جریان انرژی خلاق حیات را در درون بدن و روان و ذهن تان جاری احساس می کنید. با این جریان در شعف عمیق خلقت قرار می گیرید و زندگی دائماً شما را سرشار از شور و اشتیاق و شگفتی می کند. احساسات شما واقعی و درست و اعمالتان خلاق است. آنها نه تنها در زندگی خودتان بلکه برای دیگران نیز ایجاد انگیزه میکند.

عملکرد ناموزون:
بد کار کردن چاکرای خاجی معمولاً در سن بلوغ به وجود می آید. بیدار شدن انرژی‌های جنسی بی ثباتی ایجاد می کند و والدین و مربیان به ندرت توانایی آموزش درست به جوانها را دارند که چگونه این انرژی را کنترل کنند. غالباً کمبود محبت و نوازش که ریشه در دوران کودکی دارد، وجود دارد. که این ممکن است بعداً به نفی یا سرکوب امیال جنسی منتهی شود. در نتیجه انرژی خلاق جنسی صریحاً ابراز نمی شود و در راه نا مناسب خود را نشان می دهد، اغلب با زیاده روی در رابطۀ جنسی، خیال پردازی و یا سرکوب امیال که گاه گاه به صورت ظغیان انرژی اتفاق می افتد، و همچنین ممکن است به حالتی شبیه به اعتیاد به مواد مخدر درآید. در اینجا انرژی خلاق جنسی درست شناخته نشده و در جهت غلط به کار برده می شود. در هر دو صورت نسبت به جنس مخالف حالت دودلی و تنش پیدا شده، شهوت پرستی نسبتاً بی ادبانه ایجاد می شود و به اجبار می خواهید در امیال جنسی موفق شوید و مورد توجه قرار گیرید.

یا شاید در حسرت یک رابطۀ جنسی رضایت بخش باشید بدون اینکه از این حقیقت آگاه باشید. علت اینکه نمی توانید به آن دست یابید در درون خودتان است. با فقدان پاکدامنی و صراحت طبیعی در ارتباط با انرژیهای جنسی، ابراز این انرژی‌ها را در طبیعت محکوم می کنید و آنها دیگر نه آزاد هستند برای تأثیر متقابل نیروهای "ین" و "یانگ" و نه شما می توانید حیرت بی آلایش معجزه‌های حیات را احساس کنید.

کم کاری:
در اغلب موارد کم کاری مرکز خاجی می تواند نشانی در دوران کودکی و طفولیت داشته باشد. احتمالاً والدین تان احساسات و ارتباط شان را کنترل می کردند و شما کمبود لذتهای حسی مانند نوازش، مهر و عطوفت را تجربه کرده اید و در نتیجه در چنین فضایی احساسات تان را سرکوب کرده و آنتن‌هایی را که گیرندۀ پیامهای احساسی هستند را جمع کرده اید. در دوران بلوغ به کلی مانع رشد انرژی‌های جنسی شده اید، نتیجۀ این موفقیت واپس زدگی، فقدان عزت نفس، فلج عاطفی و سرد مزاجی است. زندگی در نظر تان غم انگیز، کسل کننده و بی ارزش است.

امکاناتی برای پاکسازی و فعال ساختن چاکرای دوم

لذت بردن از طبیعت:
مهتاب و تماشا یا لمس آبهای زلال خارج از شهر چاکرای دوم را فعال می کند. ماه به خصوص در زمان بدر کامل احساسات شما را زنده می کند و باعث می شود تا پیامهای روح تان را زا راه تجسم و رویاهایتان بگیرید. مشاهدۀ آبهای زلال طبیعی و یا غوطه ورشدن در آن، یا نوشیدن جرعه ای از آب چشمه در پاکسازی و تزکیۀ روح به شما کمک می کند و باعث آزاد شدن احساسات تان از گرفتگی‌ها و گره‌ها می شود، به این معنا که نیروی حیات مجدداً می تواند آزادانه در درون تان جاری شود. اگر بتوانید مشاهد] ماه و لمس آب را همزمان تلفیق کنید اثر آن بر روی چاکرای دوم چشمگیر خواهد بود.

موسیقی درمانی:
موزیک: هر نوع موزیک (روان) که شادی و سرور ایجاد کند برای فعال کردن چاکرای دوم مناسب است. ریتم‌های (روان) رقصهای محلی و دو نفره هم این چنین خاصیتی را دارند. علاوه بر این از هر نوع موسیقی که احساسات شما را جاری کند می توانید استفاده کنید. برای آرام کردن و یا هماهنگ ساختن انرژی‌های چاکرای دوم می توانید به صدای پرندگان، صدای جریان آب، حتی نوای شُرشُر یک چشمه یا فواره کوچک در منزل یا خارج از منزل گوش دهید. مصوت: چاکرای خاجی با صدای "اُ" فعال می شود و با نُت "ر" خوانده می شود. مصوت "اُ" حرکت دورانی را شروع می کند. در انتهای صدا وقتی نزدیک به صدای "یو" می شود احساسات عمیق را بیدار می کند و به حالت یکپارچگی دورانی سوق داده می شود، جایی که "ین" و "یانگ" در شکلی کاملاً هماهنگ بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. نشان دهندۀ احساس تعجب است، از اینرو احساس حیرت از معجزۀ “oh” در خیلی از زبانها علامت خلقت نیز با ادای صدای "اُ" جان تازه می بخشد.

مانترا:
وام VAM

رنگ درمانی:
رنگ نارنجی روشن چاکرای دوم را فعال می کند. رنگ نارنجی ما را از انرژی تازه و محرک سرشار می سازد و از الگوهای احساساتی متعصب آزاد می کند. عزت نفس را تقویت می کند و باعث افزایش نشاط از لذت‌های احساسی می شود. طبق طب آیورودا رنگ نارنجی رنگ درونی آب است.

جواهر درمانی:
عقیق قرمز: عقیق قرمز شما را در مجاورت انرژی زیبا و خلاق زمین قرار می دهد . کمک می کند تا در لحظه زندگی کنید و تمرکز را بالا می برد. از معجزه‌های خلقت متحیر تان می سازد. باعث جریان نیروی حیاتِ تازه و پُراحساس و خلاقِ جان بخش در شما می شود.
سنگ قمر:
سنگ قمر غنای احساسات تان را بر شما آشکار می کند. شما را با بخش حساس و پذیرا و رویایی وجودتان روبه رو می سازد و کمک می کند تا این بُعد وجودتان را بپذیرید و آن را با شحصیت تان تلفیق کنید. احساس ترس را دور می سازد و اثر هماهنگ کننده بر روی احساسات دارد. در سطح فیزیکی غدد لنفاوی را پاکسازی می کند. در خانمها بر روی تعادل هورمونها اثر دارد.

رایحه درمانی:
چوب صندل: در شرق دور، روغن چوب صندل معمولاً برای افزایش انرژی جنسی به کار می رود و نیز در تعالی رابطۀ دو عاشق به سطح معنوی مؤثر است. علاوه بر این قدرت تجسم را تحریک می کند و از فعالیت خلاقانه شور و شوقی ایجاد می کند. امواج روغن چوب صندل باعث تلفیق انرژی‌های معنوی در تمام سطوح تفکر، احساس و عمل می شود. در ضمن اگر چوب صندل در دسترس شما نیست می توانید از عودهای اصل صندل استفاده کنید.

فرم مناسب یوگا که عمدتاً بر روی چاکرای دوم کاربرد دارد:
تانترایوگا: تانترا طبیعت را همچون نمایشی بین انرژی‌های مؤنث و مذکر "شاکتی" و "شیوا" می بیند، که این دنیای مریی را در رقص پایان ناپذیر خلقت به وجود می آورد. در تانترا وحدت با جنسی کیهانی مبارزه ای است برای باز کردن حسهایمان، تصفیه و اوج تجربیات جنسی و کمکی است به ما برای پذیرفتن زندگی.

گیاهان و میوه‌جات تأثیر گذار:
پرتقال، نارنگی، هویج،انبه، کدو تنبل، زردآلو، نارنج

×

برای دریافت رایگان تقویم نجومی سال ۹۶ ایمیل خود را وارد کنید


وبسایت AceName